Katedra Psychologii

Aktualności

2016-09-23
Inauguracja roku akademickiego 2016/2017

W imieniu Dziekana Wydziału dr hab Ireneusza Świtały, prof UP uprzejmie
informuję, że uroczysta wydziałowa inauguracja roku akademickiego
2016/2017 odbędzie się 3 października o godzinie 12:00 w auli w głównym
budynku przy ul. Podchorążych 2.


Zaraz po uroczystości  studentów I roku kierunku Psychologia, st.stacjonarne, proszę o przejście do sali 244 w celu odebrania indeksów i legitymacji.

Studentów  I roku kierunku Pedagogika, specjalność Psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju, st.stacjonarne, proszę o przejście do sali 345.


2016-06-30
Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Psychologii Religii i Duchowości

W dniach 20 - 22 czerwca 2016 miała miejsce międzynarodowa konferencja "III International Conference of the Polish Association for The Psychology of Religion and Spirituality. Psychology, Culture, Biology", zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Psychologii Religii i Duchowości.

Psychologia religii, będąc interdyscyplinarną dyscypliną naukową z pogranicza psychologii i religioznawstwa, eksploruje obszar religijności i duchowości człowieka. Używając psychologicznych metod – jakościowych, ilościowych i eksperymentalnych – zajmuje się odpowiedzią na ważkie pytania, dotyczące życia religijnego jednostek i grup społecznych. Jednym z wiodących, polskich ośrodków badawczych w tej dyscyplinie, jest funkcjonujący w ramach Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego Zakład Psychologii Religii, kierowany przez prof. dr hab. Halinę Grzymała-Moszczyńską.

W dniach 20 – 22 czerwca 2016 miała miejsce międzynarodowa konferencja "III International Conference of the Polish Association for The Psychology of Religion and Spirituality. Psychology, Culture, Biology", zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Psychologii Religii i Duchowości, Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedrę Psychologii i Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego.

Obrady toczyły się w gościnnych murach nowej części głównej siedziby Uniwersytetu Pedagogicznego. W konferencji uczestniczyło wielu uznanych naukowców z wiodących polskich i zagranicznych ośrodków badawczych (USA, UK, Izrael, Szwecja, Norwegia, Szwajcaria, Belgia).

2016-06-13
Terminy składania wniosków o stypendia socjalne na rok akademicki 2016/2017

Informujemy, że przyjmowanie wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2016/2017 rozpocznie się 1 czerwca 2016 r. i potrwa do 24 czerwca 2016 r. Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 14 w pok. 14 i 15, przy ul. Podchorążych 2. Studenci powinni odpowiednio wcześniej wystąpić do właściwych urzędów o stosowne dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku, w tym przede wszystkim o zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia o składkach zdrowotnych z ZUS-u (czas oczekiwania nawet do dwóch tygodni !!!), zaświadczenia o zasiłku chorobowym z KRUS-u i inne.

UWAGA: W tym roku, wnioski o stypendia socjalne nie będą przyjmowane w październiku !!!

Wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosku znajduje się TUTAJ.

Wniosek o stypendium socjalne, konieczne załączniki oraz regulamin stypendialny dostępne są w zakładce "Regulamin". Przed złożeniem wniosku, który stanowi załącznik nr 2, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załącznikiem nr 1, tj. "Zasadami ustalania składu rodziny i dochodu studenta".

W podanym wyżej terminie, wnioski powinni składać studenci studiów niestacjonarnych z trzech roczników, tj. aktualnego I i II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia ? dla tych roczników nie przewidujemy terminów późniejszych!!!

Dla studentów zrekrutowanych na I rok studiów I i II stopnia zostaną ogłoszone terminy lipcowe i wrześniowe. Wnioski o inne rodzaje stypendiów, tj. rektora dla najlepszych studentów i specjalne dla osób niepełnosprawnych będzie można składać we wrześniu i na początku października (terminarz zostanie ogłoszony w terminie późniejszym).

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2 oraz telefonicznie pod numerami: 12 662 60 39, 12 662 60 40.


Sekretariat

mgr Ksenia Przywora
pokój: 348
telefon: 12 662 6229
fax: 12 637 2243
e-mail: psych@ap.krakow.pl
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15.00

Kierownik Katedry

dr Rafał Abramciów
pokój: 364
telefon: 12 662 6230
e-mail: abramciow@gmail.com

Adres do korespondencji

Katedra Psychologii
Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków