Katedra Psychologii

Aktualności

2016-06-13
Terminy składania wniosków o stypendia socjalne na rok akademicki 2016/2017

Informujemy, że przyjmowanie wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2016/2017 rozpocznie się 1 czerwca 2016 r. i potrwa do 24 czerwca 2016 r. Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 14 w pok. 14 i 15, przy ul. Podchorążych 2. Studenci powinni odpowiednio wcześniej wystąpić do właściwych urzędów o stosowne dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku, w tym przede wszystkim o zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia o składkach zdrowotnych z ZUS-u (czas oczekiwania nawet do dwóch tygodni !!!), zaświadczenia o zasiłku chorobowym z KRUS-u i inne.

UWAGA: W tym roku, wnioski o stypendia socjalne nie będą przyjmowane w październiku !!!

Wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosku znajduje się TUTAJ.

Wniosek o stypendium socjalne, konieczne załączniki oraz regulamin stypendialny dostępne są w zakładce "Regulamin". Przed złożeniem wniosku, który stanowi załącznik nr 2, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załącznikiem nr 1, tj. "Zasadami ustalania składu rodziny i dochodu studenta".

W podanym wyżej terminie, wnioski powinni składać studenci studiów niestacjonarnych z trzech roczników, tj. aktualnego I i II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia ? dla tych roczników nie przewidujemy terminów późniejszych!!!

Dla studentów zrekrutowanych na I rok studiów I i II stopnia zostaną ogłoszone terminy lipcowe i wrześniowe. Wnioski o inne rodzaje stypendiów, tj. rektora dla najlepszych studentów i specjalne dla osób niepełnosprawnych będzie można składać we wrześniu i na początku października (terminarz zostanie ogłoszony w terminie późniejszym).

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pok. 14 lub 15, ul. Podchorążych 2 oraz telefonicznie pod numerami: 12 662 60 39, 12 662 60 40.


2015-11-03
Informacja dla studentów studiów niestacjonarnych w Myślenicach- kierunek Psychologia
Wszelkie informacje związane z organizacją i przebiegiem studiów niestacjonarnych na kierunku Psychologia w Myślenicach są dostępne na stronie www.studia.myslenice.pl

Sekretariat

mgr Ksenia Przywora
pokój: 348
telefon: 12 662 6229
fax: 12 637 2243
e-mail: psych@ap.krakow.pl
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15.00

Kierownik Katedry

dr Jan Franczyk
pokój: 364
telefon: 12 662 6230
e-mail: franczykjan@gmail.com

Zastępca Kierownika Katedry

dr Rafał Abramciów
pokój: 364
telefon: 12 662 6230
e-mail: abramciow@gmail.com

Adres do korespondencji

Katedra Psychologii
Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków