+48 12 662 62 29
psych@ap.krakow.pl

Konferencja Focus on Autism

Katedra Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego wspólnie z Fundacją Wspólnota Nadziei zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Focus on Autism". Celem konferencji jest przedstawienie efektów współczesnych interdyscyplinarnych poszukiwań badawczych oraz ich praktycznych zastosowań dla poprawy jakości zycia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Nawiązując do 20. rocznicy powołania Fundacji Wspólnota Nadziei zapraszamy naukowców prowadzących badania w dziedzinach związanych z autyzmem: nauki medyczne (genetyka, farmakologia, neurologia, psychiatria) społeczne (psychologia, socjologia), humanistyczne (pedagogika), techniczne (robotyka, informatyka) oraz praktyków do wymiany doświadczeń.

W ramach programu konferencji proponujemy wykłady plenarne wybitnych badaczy problematyki autyzmu, którzy zaprezentują najnowsze wyniki badań, sesje tematyczne i plakatowe oraz warsztaty praktyczne prowadzone przez doświadczonych praktyków.

Obrady odbywać się będą w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Link: https://asd2018.up.krakow.pl