+48 12 662 62 29
psych@ap.krakow.pl

Stypendia dla najlepszych studentów

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2018/2019

Procedura składnia wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów

Studenci ubiegający się o stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2018/2019 mogą składać wnioski w terminie od 16 do 27 lipca oraz 3 września do 11 października 2018 r., w tym w trzy soboty września: 8, 15 i 22 września. Wnioski będą przyjmowane w Biurze Spraw Studenckich (pok. 14 i 15, ul. Podchorążych 2), w godzinach od 9:00 do 14:00. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem stypendialnym, przede wszystkim z paragrafami 19–21.

Przed złożeniem wniosku, student w części I, pkt 1–11, powinien uzupełnić swoje dane. Student swoją średnią ocen może sprawdzić logując się na swoje konto w Wirtualnej Uczelni. Nie ma jednak obowiązku uzupełnienia swojej średniej ocen (część I wniosku, pkt 12) – wniosek można złożyć bez wpisanej średniej ocen. Biuro Spraw Studenckich przekaże wniosek do właściwego Dziekanatu w celu uzupełnienia lub weryfikacji wpisanej średniej ocen. Student, przed złożeniem wniosku, nie ma obowiązku indywidualnego zgłaszania się w tej sprawie do swojego Dziekanatu.

Studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów II stopnia, a studia I stopnia ukończyli na innej uczelni, do wniosku o stypendium powinni dołączyć zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok, tj. załącznik nr 13 do regulaminu, który dostępny jest na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich.

Jeżeli student posiada osiągnięcia naukowe, o których mowa w części II wniosku, to do wniosku powinien dołączyć dokumenty potwierdzające takie osiągnięcia (ksero), a we wniosku odpowiednią liczbę punktów – jeszcze przed złożeniem wniosku – powinien przyznać opiekun koła naukowego lub opiekun roku. Student, przed złożeniem wniosku, powinien indywidualnie zgłosić się w tej sprawie do swojego opiekuna koła naukowego lub opiekuna roku i dopiero, gdy punkty ma już przyznane, złożyć wniosek.

Jeżeli student posiada osiągnięcia sportowe, o których mowa w części III wniosku, to do wniosku powinien dołączyć dokumenty potwierdzające takie osiągnięcia (ksero), a we wniosku odpowiednią liczbę punktów powinien – jeszcze przed złożeniem wniosku – przyznać Prezes KU AZS UP, następnie punkty te powinny zostać zatwierdzone przez Dyrektora CSiR UP. Student, przed złożeniem wniosku, powinien indywidualnie zgłosić się w tej sprawie do KU AZS UP oraz do Dyrektora CSiR UP i dopiero, gdy punkty ma już przyznane, złożyć wniosek.

Jeżeli student posiada osiągnięcia artystyczne, o których mowa w części IV wniosku, to do wniosku powinien dołączyć dokumenty potwierdzające takie osiągnięcia (ksero). Biuro Spraw Studenckich przekaże wniosek do Dziekana Wydziału Sztuki, który zatwierdzi odpowiednią liczbę punktów. Student, przed złożeniem wniosku, nie ma obowiązku indywidualnego zgłaszania się w tej sprawie do Dziekana Wydziału Sztuki.

www.stypendia.up.krakow.pl