Katedra Psychologii

Aktualności

2017-07-08
Stypendia socjalne
W terminie od 3 do 21 lipca oraz od 4 do 30 września, w tym w soboty: 9, 16, 23 i 30 września 2017 r., godz. 9:00 – 14:00 w pokoju 14 i 15, przy ul. Podchorążych 2 będą przyjmowane wnioski o Stypendia Socjalne na rok akademicki 2017/2018.

Studenci powinni odpowiednio wcześniej wystąpić do właściwych urzędów o stosowne dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku, w tym przede wszystkim o zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia o składkach zdrowotnych z ZUS-u (czas oczekiwania nawet do dwóch tygodni), zaświadczenia o zasiłku chorobowym z KRUS-u i inne.

UWAGA:  W  tym  roku,  wnioski  o  stypendia socjalne nie będą przyjmowane w październiku.

Szczegóły na stronie: www.stypendia.up.krakow.pl
2017-04-12
Programy stypendialne
Biuro Współpracy Międzynarodowej przekazuje  informacje dot. możliwości wzięcia udziału w programach stypendialnych dla studentów .
 (http://www.bwm.up.krakow.pl/inne-oferty-i-programy/inne/).

2017-03-14

Informacja dla studentów o zapisach na wykłady ogólnouczelniane w systemie Wirtualna Uczelnia

Dział Nauczania i Współpracy z Oświatą uprzejmie informuje, że od dnia 11 marca 2017 r. rozpoczynają się zapisy na kursy ogólnouczelniane.

Przypominamy, że na wykłady zapisują się tylko studenci, którzy mają w planie studiów w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17 zaplanowane takie wykłady.

Student wybiera dwa wykłady w języku polskim (2x 1 ECTS) lub jeden wykład w języku obcym (1 x 2 ECTS).

Pierwsza tura zapisów potrwa do 18 marca br. W razie niewypełnienia limitów zostanie uruchomiona druga tura zapisów i potrwa od 21 marca do 24 marca br.

Prosimy o monitorowanie zapisów, gdyż może się zdarzyć, że kurs przez Państwa wybrany nie zostanie uruchomiony (ze względu na zbyt małą liczbę chętnych).

W takiej sytuacji należy zapisać się na kursy, które zostaną podane w drugiej turze.

Zapisy na kursy ogólnouczelniane odbywają się za pośrednictwem systemu Wirtualna Uczelnia.


Sekretariat

mgr Ksenia Przywora
pokój: 348
telefon: 12 662 6229
fax: 12 637 2243
e-mail: psych@ap.krakow.pl
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15.00

Kierownik Katedry

dr Rafał Abramciów
pokój: 364
telefon: 12 662 6230
e-mail: abramciow@gmail.com

Adres do korespondencji

Katedra Psychologii
Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków