dr Michał Gacek

Pracownia Psychologii Wspomagania Rozwoju Człowieka

Dyżury i dane kontaktowe
Dla studentów
Działalność dydaktyczna
Działalność naukowa
Publikacje

Dyżury i dane kontaktowe

Dyżury:

Pokój 403, czwartek godz. 11.00.-13.00, poniedziałek godz. 9.00-10.00

Dyżur dla studentów niestacjonarnych w każdy pierwszy piątek miesiąca godz. 14.30-15.30

Adres e-mail: m.j.gacek@wp.pl

Pokój: 403

Telefon: 12 662 6231

Dla studentów


Działalność dydaktyczna


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

Psychologiczne aspekty funkcjonowania osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności; teoria i praktyka diagnozy klinicznej.

Projekty badawcze:

Główny wykonawca projektu finansowanego przez MNiSW “Rola wyuczonej bezradności w kształtowaniu się obrazu siebie uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim”. Kierownik projektu: prof. dr hab. W. Pilecka. Projekt realizowany w latach 2010-2013.

PublikacjePilecka W., Gacek M.J., Fusińska-Korpik A. (w druku). Zaburzenia rozwoju języka w kontekście niepełnosprawności intelektualnej w wybranych zespołach uwarunkowanych genetycznie [w:] Grzesiak-Witek D., Cieszyńska J. Zaburzenia mowy w wybranych chorobach genetycznych.

Gacek M.J., Smoleń T., Pilecka W. (2017). Consequences of learned helplessness and recognition of the state of cognitive exhaustion in persons with mild intellectual disability. Advances in Cognitive Psychology, 1 (13), 42-51.

Gacek M.J. (2016). Kwestionariusz osobowości Edwarda Ziglera (EZPQ) - podstawy teoretyczne i struktura czynnikowa polskiej wersji narzędzia [w:] Otrębski W., Mariańczyk K. (red.) Przepis na rehabilitację. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością. Gdańsk: Harmonia.

Gacek M.J., Pilecka W. (2015). Bezradność edukacyjna dzieci i młodzieży z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej na etapie kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i zawodowego. Polskie Forum Psychologiczne, 2 (20), 216-235.

Gacek M.J., Pilecka W., Fusińska-Korpik A. (2014). Psychometric properties of Self-Perception Profile for Children in a Polish sample. Polish Journal of Applied Psychology, 3 (12), 85-104.

Gacek M.J., Pilecka W. (2014). Obraz siebie uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim w okresie wczesnej i średniej adolescencji [w:] Gałkowski T., Zasępa E. (red.) Oblicza psychologii klinicznej. Gdańsk: GWP.

Gacek M.J., Nycz J. (2014). Sytuacja na rynku pracy osób z lekkim stopniem niepełnosprawności umysłowej po ukończeniu nauki w szkole zawodowej. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2 (14), 95-106. 

Wesołowska A., Gacek M.J. (2013). Związek trudności w nauce czytania pisma Braille’a z właściwościami percepcji dotykowej i umiejętnościami fonologicznymi dzieci niewidomych. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 4 (13), 79-93.

Gacek M.J. (2011). Diagnoza [w:] Pilecka W. (red.) Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży - perspektywa kliniczna. Kraków: UJ.

Gacek M.J. (2010). Samoocena w ujęciu Susan Harter w badaniach nad dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych [w:] Witkowska, B., Bidziński, W., Kurtek, P. (red.) Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w realizacji zadań rozwojowych. Kielce: GENS.

Gacek M.J. (2008). Przystosowanie emocjonalne a kompetencja komunikacyjna dzieci niesłyszących. Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo, 2 (8), 49-65.

Gacek M.J. (2007). Kompetencja komunikacyjna niesłyszących gimnazjalistów – doniesienie z badań. Szkoła Specjalna, 2 (239), 105-115.