dr Joanna Kossewska

Pracownia Psychologii Wspomagania Rozwoju Człowieka

Dyżury i dane kontaktowe
Dla studentów
Działalność dydaktyczna
Działalność naukowa
Publikacje
Inne informacje

Dyżury i dane kontaktowe

Dyżury:

ul. Ingardena 4,  s. 405N

środa 8.30-09.00


ul. Podchorążych 2 s.363

czwartek 12.00-14.00

piątek 14.00-15.00Adres e-mail: joanna.kossewska@up.krakow.pl

Pokój: 363

Telefon: 12 662 6235

Dla studentów

Studenckie Koło Naukowe Wspierania Osób z Autyzmem
spotkania co dwa tygodnie, po uprzednim uzgodnieniu


Działalność dydaktyczna

psychologia osób z niepełnosprawnością intelektualną
psychologia osób niesłyszących i słabosłyszących
psychologia uczniów z trudnościami w nauce
wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży
seminarium dyplomowe

Działalność naukowa

prace badawcze dotyczące problematyki rozwoju teorii umysłu oraz perspektywy temporalnej w kontekście niepełnosprawności

Publikacje

wybrane publikacje

a)      zwarte:

1.  Kossewska, J. (2016). Studies on deafness in an ecological system context. Kraków: Wydawnictwo JAK.

2. Kliś, M., Kossewska, J., Czajkowski W.  (2006). Studies on Communication and Coping with Stress. Kraków:   WN AP.

3. Kossewska, J. (2000). Uwarunkowania postaw - nauczyciele i inne grupy zawodowe wobec integracji szkolnej dzieci niepełnoprawnych. WN AP, Kraków

4.   Kliś, M., Kossewska, J.(2000). Studies on empathy. WN AP Kraków


b)     monografie pod redakcją:

1.   Kossewska J. (red. ) (2014)  Osoba ze stanami ze spektrum autyzmu. Możliwości aktywnego życia. . Kraków: Wydawnictwo JAK.

2. Baranauskienė, I., Kossewska, J.  (eds.) (2012). Vocational Counselling Of Children And Youth With Sen. Parameters Of The Ideal Model. Scientific Study. Kraków: WN UP.

3. Kossewska, J. (red.) (2009) Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Kraków:  Oficyna Wydawnicza Impuls.

4.      Gałkowski, T., Kossewska, J. (red.) (2000). Autyzm - wyzwaniem naszych czasów. WN AP, Kraków


c)      redakcja czasopism

1. Kossewska J. (2016) (red.). Psychologia Rozwojowa, tom 21 nr 4
2. Kossewska J. (2016) (red.). Psychologia Rozwojowa, tom 21 nr 1
3. Kossewska J. (2015) (red.). Psychologia Rozwojowa, tom 20 nr 1
4  Kossewska J. (2014). (red.) Psychologia Rozwojowa, tom 19 nr 1
5. Kossewska, J. (2012). (red.) Psychologia Rozwojowa, tom 17 nr 4

 

d)     artykuły w oryginalne i przeglądowe

1.      Kossewska, J (2016). Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Assistive technology to support human development” , Kraków 23 września 2015. Psychologia Rozwojowa, tom 21, nr 3, 107-113.

2.    Bombińska-Domżał, A., Kossewska, J (2016). Nieprzewidywalny mózg, nieprzewidywalny świat  - wybrane koncepcje autyzmu w ujęciu neuronauk a mozliwości terapii. Annales Universitates Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica. VI. s. 80-96.

3.    Kossewska, J (2016). Roboty w terapii i edukacji zaburzeń ze spektrum autyzmu. Annales  Universitates Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica IX, s. 176-194.

4.    Kossewska, J (2016). Empowerment dla dzieci rodziców ze stanami ze spektrum autyzmu (ASC). [w:] A. Hennel-Brzozowska (red.) Empowerment  czyli  dodawanie   siły w  praktyce  psychologicznej. Kraków: Wydawnictwo «scriptum», 159 – 180.

5.    Kossewska, J. (2016). Progress towards temporal processes understanding in Autism Spectrum Disorder [W:] U. Tokarska (red.). Applied psychology of time, 233-250.

4.    Sędzimir, A., Kossewska, J. (2016). Time perspective in supporting the development of people with Asperger syndrome. [W:] U. Tokarska (red.). Applied psychology of time, 251-270.

5.    Kossewska. J. (2015). Vocational training  - new generation teaching material for people with ASD. Social Welfare Interdisciplinary Approach. 5 (2), 101-109. DOI: http://dx.doi.org/10.21277/sw.v2i5.221

6.  Kossewska. J. (2015). Temporal orientation as a core element of world representation in Polish deaf adolescents. Psychology Research.5,4, 232-237. Doi.10.17265/2159-5542/2015.04.002

7. Kossewska, J. (2014). Przygotowanie do pracy zawodowej osób z ASD. Propozycja treningu opracowanego w ramach projektu VESTA. [W:] Kossewska J. (red. ) Osoba ze stanami ze spektrum autyzmu. Możliwości aktywnego życia.  (205-224). Kraków: Wydawnictwo JAK.

8.   Kossewska., J. (2014). Agresja u dzieci w kontekście umiejętności metalizowania. Edukacja, 2, 51-66.

9.      Kossewska, J. (2013). Time in the context of deafness. Annales Universitates Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica VI, 142-156.

10.      Kossewska, J.,  Peters, B., Potměšilová, Petra, Potměšil, M. (2013).  Value priorities in hearing-impaired adolescents. Psychologia Rozwojowa, 18, 3, 23-36.

11.  Kossewska J, (2013). Parents' subjective perception of the development of Deaf children's theory of mind.  [W:] J. Baran, T. Cierpiałowska, K. Plutecka (eds.) Chosen Topics of Supporting Persons with a Disability. (143-166).   Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls,

12.  Kossewska J. (2012). Internal world representation in adolescents in the context of normal and abnormal development. Journal of Exceptional People, Faculty of Education, Palacky, University of Olomouc, 1, 2, 95-106.

13. Kossewska J. (2012) Wczesnorozwojowe wyznaczniki rozwoju teorii umysłu w kontekście głuchoty. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych PAN, tom LXV,  105-124.

14.  Kossewska. J. (2012). Językowe i kulturowe wyznaczniki rozwoju teorii umysłu u osób głuchych. Annales Universitates Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica V. 67-84.

15.  Kossewska, J. Kijak R. (2012). Vocational Education and Counselling in Poland. [W:] Baranauskienė, I., Kossewska, J.  (eds.). Vocational Counselling Of Children And Youth With SEN. Parameters of the Ideal Model. Scientific Study. (207-262).Kraków: WN UP.

16.  Baranaukiene, I., Kossewska, J., Radzeviciene, L., Valaikiene, A. (2012). Holistic approach to the vocational counselling of students with special educational Needs. Social Welfare: Interdisciplinary Approach, 2(1), 108-122.

17.  Kossewska J. (2012). Realizacja projektu "Creation of the Ideal Model of Vocational Counselling for Children and Youth with Special Educational Needs" [W:] A. Gawor, Ł. Borecki (red.) Strategie promocji zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi. (175-198). Opole: Top Media House.

18.  Kossewska J.  (2011). Theory of mind in deaf children in the context of inclusive education, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica IV.  8-22.

19.  Kossewska J. (2011). Theory of Mind development in the context of the social cognition of Deaf People. Baltic Journal of Special Education, 1(24), 63-90.

20.  Kossewska J (2011). The Role of Family in Deaf Children's Theory of Mind Development.. E-Pedagogium, 1, 2, 18-37.

21.  Kossewska, J. (2011). The Value System In Deaf Polish Adolescents. Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 12, 3-4, 59-76.

22.   Kossewska J (2010). Theory of mind development in hearing impaired children.. E-Pedagogium,1, 63-81.

23.  Kossewska J. (2009). Factors of interpersonal aggression prevention in Polish adolescents – personality and system of values. Baltic Journal of Special Edukation. 1 (20), 35-54.

24.  Kossewska. J. (2009). Trening w zakresie teorii umysłu. [w:] J. Kossewska (red.) Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. (107-118). Kraków: Wyd. Impuls.

25.  Kossewska, J., Brdej, K. (2008). Personal identity in deaf adolescents. Journal of Special Education and Rehabilitation, 1-2. 67-76.

26.  Kossewska, J. (2008). University freshmen: potential stressors and coping strategies in the context of political transformation.  [w:] Filippo Petruccelli, Valeria Verrastro, Barbara D’Amario (red.) Dalla scuola all'Università: una scelta di vita. Teorie e metodi. Ricerche e percorsi. Progetto "Attivazione di un sistema tutorial”.  (110-122).Edizioni: FrancoAngeli.

27.  Kossewska J.(2008). Agresja interpersonalna a zasoby osobowe u gimnazjalistów. [w:] H. Wrona-Polańska (red.). Zdrowie – stres – choroba. Perspektywa psychologiczna. (145-160). Kraków: Wyd. Impuls.

28.  Kossewska, J. (2008). Uszkodzenie słuchu a myślenie o myśleniu innych osób. [w:] Sz. Wróbel  (red.) Utajone Funkcje umysłu. (151-170). Poznan-Kalisz: Wyd. UAM.

29.  Kossewska, J. (2008). Psychosocial development of children with Treacher Collins Syndrome. Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Studia Psychologica 3, 53-69.

30.  Kossewska, H., Potměšil, M. (2007). The concept of values and hearing impairment. Baltic Journal of Special Education. 2 (17), 30-39.

31.   Kossewska J. (2006). Aggression and social skills in Polish students of lower secondary schools. Baltic Journal of Special Education. 2, (15), 64-73.


Inne informacje


Międzynarodowe projekty badawcze:

1.    “INCLUSIVE EDUCATION: SOCIO-PSYCHOLOGICAL, EDUCATIONAL, SOCIOLOGICAL ASPECTS”,
No. 2014-1-LT01-KA200-000595

2.    EDUROB - “Educational Robotics for Students with Learning Disabilities, UE 2014-2016

3.    Vocational Education with Embedded Social Inclusion Tactics for Autistic
people (VESTA) - program Leonardo da Vinci 2012-2014

4.    „Creation of the Ideal Model of Vocational Counselling for Children and Youth with Special Educational Needs” LEONARDO DA VINCI Partnerships 2010-2012 http://www.buf.kristianstad.se/leonard

5.    “How to talk to be understood” – self-education program of social communication for autistic adults – Grundtvig 2007-2009

6.    ON-LINE TRAINAUTISM: Training about disorders of the autistic spectrum; Grundtvig  2001-2004