dr Tomasz Smoleń

Pracownia Psychologii Neurokognitywnej

Dyżury i dane kontaktowe
Dla studentów
Działalność dydaktyczna
Działalność naukowa
Publikacje

Dyżury i dane kontaktowe

Dyżury:

Dyżury w sesji poprawkowej:
 • 2017-09-13 Śr 14:00-15:00
 • 2017-09-14 Cz 12:30-14:00
 • 2017-09-15 Pt 14:00-15:00

Adres e-mail: tsmolen@up.krakow.pl

Pokój: 365

Telefon: 12 662 6238

Strona internetowa: http://tsmolen.eu

Dla studentów

Egzamin poprawkowy z Psychologii procesów poznawczych

Egzamin odbędzie się w pokoju 365:

 • Studia stacjonarne: 15 września, o godzinie 15:00
 • Studia niestacjonarne: 16 września, o godzinie 14:00


Strony kursów

Działalność dydaktyczna

Kursy prowadzone w roku akademickim 2016/2017:

 • Psychologia procesów poznawczych
 • Podstawy statystyki w badaniach psychologicznych
 • Psychologia percepcji (wizualnej i) audiowizualnej

Działalność naukowa

Kierowanie projektami badawczymi

 • Poznawcze, motywacyjne i osobowościowe uwarunkowania skłonności do ryzyka u adolescentów i młodych dorosłych.

Udział w projektach badawczych

 • W pogoni za homunkulusem samokontroli: poznawcze mechanizmy wyboru i realizacji celu działania
 • Czym jest inteligencja płynna? Badanie jej mechanizmów poprzez rozwój i testy empiryczne obliczeniowego modelu kontroli poznawczej, pamięci roboczej oraz rozumowania o relacjach
 • Pobudzenie emocjonalne, pojemność pamięci roboczej i użycie strategii decyzyjnych: wskaźniki neurofizjologiczne jako wczesne predyktory wyboru.

Publikacje