Studia podyplomowe

Studia magisterskie

Studia pierwszego stopnia

Na kierunku Pedagogika prowadzona jest przez Katedrę Psychologii specjalność nauczycielska

Psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju