+48 12 662 62 29
psych@ap.krakow.pl
Studia podyplomowe

Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna

Charakterystyka studiów:

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Dają przygotowanie w zakresie prowadzenia zajęć terapeutyczno-korekcyjnych, reedukacyjnych, na terenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych.

Dla kogo przeznaczone:

Studia organizuje się z myślą o osobach, które chciałyby uzyskać przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą, która nie radzi sobie z realizacją programów nauczania szkolnego w szkołach masowych i specjalnych.

Opłata za semestr:

1600 zł

Socjoterapia

Charakterystyka studiów:

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Dają pełne przygotowanie do organizowania grup i prowadzenia samodzielnych zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą ujawniającą zaburzenia zachowania, w różnego typu placówkach oświatowych.

Dla kogo przeznaczone:

Studia organizuje się z myślą o osobach, które chciałyby uzyskać przygotowanie do stosowania różnych form socjoterapii, pomocnych w rozwiązywaniu adaptacyjnych problemów dzieci i młodzieży oraz doskonalić swoje umiejętności interpersonalne i psychoedukacyjne.

Opłata za semestr:

1600 zł